Política de privacitat de xarxes socials

 1. Informació sobre el responsable del tractament de dades personals en les seves xarxes socials

De conformitat al deure d’informació establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, ALTID 9296 S és el titular de les xarxes socials dels restaurants “Ca la Nuri”, en endavant El Responsable, i desitja posar en coneixement dels usuaris de qualsevol xarxa social del seu domini la política respecte al tractament i la protecció de les dades de caràcter personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixin i les puguin utilitzar.

L’accés i l’ús per l’usuari d’aquestes xarxes socials, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons lo establert en la mateixa. 

 1. Dades de menors d’edat o incapacitats

L’accés i registre en les xarxes socials del responsable per part de menors de catorze (14) anys e incapacitats, requereix del consentiment del titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i l’ús. EL RESPONSABLE, quedarà expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’ús de la seva pagina oficial per part de menors e incapacitats sent aquesta responsabilitat del seus representants legals en cada cas. 

 1. Identificació de la raó social del responsable del fitxer

L’usuari queda informat de que el RESPONSABLE, amb domicili social al carrer Salvador Espriu 75 Local 11B, 08005, de Barcelona, ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractament a traves dels que es recullen i emmagatzemen les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pagina oficial calanuri.com/es, i en les xarxes socials derivades amb el esmentat nom, sense perjudici dels tractaments dels que és responsable la entitat titular de la xarxa social en la que es troba la nostra pàgina oficial. 

 1. Finalitats a que es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari al RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial de la xarxa social formaran part d’un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir-li informació del RESPONSABLE, per e-mail, fax, SMS, MMS, comunicacions socials o qualsevol altre mitja electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, enviament de newsletters a aquells usuaris que se subscriguin de forma expressa, intercanviar informació amb EL RESPONSABLE, i altres usuaris, i establir comunicació amb tercers.

Des de el moment en que l’usuari utilitza la pàgina oficial de la xarxa social, es presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per part del RESPONSABLE, per a la correcta prestació dels esmentats serveis d’acord amb lo establert en la present política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pagina oficial de EL RESPONSABLE, en qualsevol xarxa social del seu domini, per lo que en cas de que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà d’utilitzar-la ni proporcionar les seves dades personals.

A través de la pagina oficial de les xarxes socials del responsable, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus de informació i/o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes y Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en les pàgines oficials de les xarxes socials del responsable les dades personals, fotografies e informacions o altres continguts la titularitat i propietat de les quals li pertanyi o respecte de les quals ostenti la autorització de tercers.

EL RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar de les seves pagines oficials de les xarxes socials –de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari- qualsevol contingut publicat per l’usuari quan infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les Normes de la Plataforma. 

 1. Identificació dels destinataris respecte dels quals EL RESPONSABLE, tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a les pàgines oficials de les xarxes socials del responsable podrà ser coneguda per la resta d’usuaris de la pagina oficial i de la plataforma de la xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial de EL RESPONSABLE de la xarxa social, serà objecte de comunicació a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

EL RESPONSABLE, únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que a raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions publiques i autoritats competents de caràcter administratiu. 

 1. Altres tercers prestadors de serveis

EL RESPONSABLE, adverteix a l’usuari de que aquesta entitat només es responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades segons la present política, respecte de les dades de caràcter personal que recull de l’usuari a través de les seves xarxes socials, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que puguin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social, com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, així com tercers que estableixin hipernellaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través de hipernellaços del RESPONSABLE, remeten als usuaris adherits a la present pagina oficial. 

 1. Qualitat de les dades

EL RESPONSABLE, adverteix a l’usuari de que, llevat la existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altre persona i comunicar les seves dades personals, per lo qual l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequats, pertinents, actuals, exactes i verídics. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de EL RESPONSABLE, en la mateixa. 

 1. Drets que assisteixen a l’Interessat:

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o la oposició al seu tractament.

Dret a presentar una reclamació de tutela dels seus drets davant de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. 

 1. Altre informació d’interès

EL RESPONSABLE, podrà modificar i/o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a les mateixes amb la finalitat de mantenir-se actualitzat.

L’usuari pot contactar amb EL RESPONSABLE, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a traves de les següents direccions i dades de contacte:

 • ALTID 9296 SL
 • CIF: B67311043
 • Direcció: c/ Salvador Espriu 75 Local 11BBarcelona
 • Correu electrònic: lopd@calanuri.com

Així mateix, l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.

 • Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
 • Twitter: https://twitter.com/privacy
 • Linkedin: https://twitter.com/privacy
 • Google +: http://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

 

PLATJA – CA LA NURI