Política de Privacitat

Per raons de l’activitat que desenvolupem, i amb la finalitat de poder atendre a les sol·licituds dels formularis disposats a la pagina web bocafi.calanuri.com, així com per donar resposta als correus electrònics enviats a les direccions e-mail facilitades en la present pàgina web, es poden tractar dades de caràcter personal.

En els següents apartats donem resposta a algunes de les preguntes que poden sorgir en relació a com s’han de tractar aquestes dades, i a quins són els compromisos que assumim a l’hora d’accedir, emmagatzemar i disposar de la informació que eventualment es pugui recollir.

Quina normativa apliquem quan gestionem les seves dades personals per prestar-li els nostres serveis?

A aquests efectes, la nostre activitat es regeix pel conegut Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que es el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per el que es deroga la Directiva 95/46/CE; la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digital, i demés normativa nacional que sigui d’aplicació.

Com puc contactar amb el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament es la mercantil BULEVAR AVDA. SL amb CIF B67205427 i pot contactar amb la mateixa al seu domicili social situat Passeig Garcia Faria, 69, 08019, de Barcelona.

També pot contactar a traves del seu correu electrònic: lopd@calanuri.com

El tractament de les seves dades

Quan i per què?

Pot navegar per la majoria de les pagines de calanuri.com/es sense facilitar cap informació personal, però en alguns casos aquesta informació pot ser necessària per proporcionar-li els serveis sol·licitats. En especial, amb tal de poder donar-li resposta a la seva sol·licitud realitzada a traves del formulari de contacte, així, como per gestionar les reserves que puguin ser tramitades a través del corresponent formulari web.

Qui recull les seves dades?

La recollida i tractament de les dades de caràcter personal que ens pot facilitar, es duen a terme per BULEVAR AVDA. SL, en el seu cas, els seus encarregats del tractament. En relació amb aquest últim cas, aquests encarregats son tercers amb qui BULEVAR AVDA. SL ha establert un contracte exprés de serveis i en els que s’ha fixat les condicions per a que la gestió de les dades sigui d’acord amb la Llei. S’exigeix per contracte a aquests tercers que la seva activitat respecti la legalitat i que implementin les mesures de seguretat adients per protegir aquests drets.

Les seves dades també podran ser tractades per empreses del grup BULEVAR AVDA. SL, detallades a continuació:

 • ALTID 9296 SL
 • CIF: B67311043
 • Direcció: c/ Salvador Espriu 75 Local 11B, 08005, Barcelona

PROMOTORA DE CROSANTERIES SL

 • CIF: B59370104
 • Direcció: Avinguda Litoral Mar, 38, 08005, Barcelona

LAUVID RESTAURACIÓ SL

 • Porxos del Passeig Maritim de la Barceloneta Local B
 • CIF: 66700717
 • Direcció: Porxos del Passeig Maritim de la Barceloneta, Local B

 

Per a què?

Les dades personals que li sol·licitem, o que ens faciliti a raó de la seva navegació, ens serveixen per gestionar, prestar i millorar els serveis que ens ha sol·licitat.

Per exemple, tractarem dades personals per poder gestionar les sol·licituds que ens envií, gestionar les reserves, prestar-li els serveis oferts i per enviar-li, en cas de ser consentit, informacions comercials.

D’acord amb l’establert a la Llei 34/2002, de 11 de juny, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electronic, al seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions o per qualsevol altre mitja de comunicació electrònica equivalent.

Li informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un e-mail a la direcció de correu electrònic: lopd@calanuri.com

En aquest sentit, li sol·licitem un correu electrònic quan fa servir els nostres punts de contacte a la web que activa el correu electrònic i convida a enviar comentaris a una bústia funcional especifica.

Si desitja preguntar o sol·licitar alguna cosa en relació amb el tractament del seu missatge electrònic i de les seves dades personals, no dubti en fer-ho al propi missatge.

Les seves dades també es poder fer servir per realitzar la gestió comptable, fiscal i administrativa derivada de la relació contractual que es pugui derivar.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-loes per a les finalitats esmentades.

Com tractem les seves dades?

BULEVAR AVDA. SL, recull exclusivament la informació personal en la mesura necessària per assolir un propòsit específic. La informació no s’utilitzarà per a una finalitat incompatible amb la descrita.

BULEVAR AVDA. SL, només revela la informació a tercers aliens als mencionats en la present política de privacitat, si es necessària per al compliment de la finalitat del servei i únicament a les persones que han de conèixer-les, tot lo qual serà prèviament informat al titular de les dades. Tot això, amb l’objectiu de que es puguin prestar els serveis tractant les seves dades personals amb confidencialitat i reserva, segons la legislació vigent.

De forma general, no es preveuen transferències internacionals de les seves dades, sens prejudici d’utilitzar proveïdors de serveis que utilitzin serveis de cloudcomputing, tot el que serà previs en el Manual de seguretat de protecció de dades de BULEVAR AVDA. SL,. Per a més informació, no dubti en contactar-nos.

En tot cas, BULEVAR AVDA. SL, adopta mesures de seguretat per a protegir les dades contra un possible abús o accés no autoritzat, alteració o pèrdua.

Quina base legal té el tractament de les dades?

La base legal principal es el compliment d’una prestació de serveis, la qual es desenvolupa conforme als termes indicats en la mateixa. Respecte això, la retirada del seu consentiment no pot condicionar aquesta execució, en tant el contracte es mantingui vigent, sent necessari el tractament de les seves dades per al seu efectiu compliment. La segona base legal de tractament és el seu consentiment exprés.

Quant de temps guardem les seves dades?

BULEVAR AVDA. SL, nomes guarda les dades el temps necessari per a complir amb la finalitat de la seva recollida o del seu processament posterior. Un cop conclosa la relació contractual, es mantindrà durant el període necessari per a respondre a les responsabilitats legals necessàries. En concret, es mantindran, de conformitat amb l’article 30 del Codi de Comerç, durat 6 anys.

Quins drets te sobre les seves dades personals?

Dret d’accés

Pot preguntar si estem tractant les seves dades i de quina manera.

Dret de rectificació

Pot demanar-nos que actualitzem les seves dades personals si són incorrectes, i suprimir-les si així ho desitja.

Dret de limitació del tractament

En aquest cas únicament seran conservades per BULEVAR AVDA. SL, per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret d’oposició

Després de la seva sol·licitud d’oposició al tractament, BULEVAR AVDA. SL, deixarà de tractar les dades en la forma en que indiqui, a no ser que per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.

Dret a la portabilitat de les dades

En cas de que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altre empresa, BULEVAR AVDA. SL, li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

Dret de supressió

Pot sol·licitar que eliminem les seves dades quan ja no siguin necessàries per al seu tractament, retiri el seu consentiment, sigui un tractament il·lícit o hi hagi una obligació legal de fer-ho. Analitzarem el cas i aplicarem la llei.

Si necessita mes informació sobre quins drets te reconeguts en la Llei i com exercir-los, li recomanem que es dirigeixi a l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, que es l’autoritat de control en matèria de protecció de dades, amb qui a més te el dret de sol·licitar la seva tutela davant d’una possible infracció de protecció de dades.

Si vull exercir els meus drets a qui em dirigeixo?

Per a la millor gestió de la sol·licitud, li preguem que ens envií el següent:

 • Un correu electrònic a la bústia a dalt indicant el seu nom complert, juntament amb una copia del seu DNI o similar i el dret que desitja exercir sobre les seves dades personals,
 • Una carta amb la mateixa informació en la direcció indicada a dalt.
 • Si te dubtes de com fer-ho, també ens pot trucar.

 

 

PLATJA – CA LA NURI